เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ,ก้อนเนื้อบริเวณแขนขาและเนื้องอกกระดูก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรศิลป์ ดีสุรกุล
  • สาขาออร์โธปิดิก์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-21.00
8.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อุกฤษฎ์ ปุระสิริ
  • สาขาออร์โธปิดิก์,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิสิฏฐ์ บุญมา
  • สาขาออร์โธปิดิก์,ข้อเท้าและเท้า
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
  • สาขาออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สิวดล พินิตความดี
  • สาขาออร์โธปิดิก์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00