เวลาออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อครบวงจร
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรศิลป์ ดีสุรกุล
 • สาขาออร์โธปิดิก์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อุกฤษฎ์ ปุระสิริ
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิคม โนรีย์
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,เข่า
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปวริศร สุขวนิช
 • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ภรัณยู วิไล
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,เข่า
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,เข่า
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิสิฏฐ์ บุญมา
 • สาขาออร์โธปิดิก์,ข้อเท้าและเท้า
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สิวดล พินิตความดี
 • สาขาออร์โธปิดิก์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ,ก้อนเนื้อบริเวณแขนขาและเนื้องอกกระดูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00