เวลาออกตรวจ
TRUE C สถาบันจอตาและม่านตาอักเสบ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
  • สาขาจักษุวิทยา จอประสาทตา น้ำวุ้นตา ต้อหิน ต้อกระจก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
ดูเพิ่มเติม
ผศ.พญ.ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
  • จักษุวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
11.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พันตรี นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
  • จอตาและม่านตาอักเสบ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ
  • จักษุวิทยาเปลือกตาและท่อน้ำตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 -17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์
  • จักษุวิทยากระจกตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-1700
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม
  • จักษุประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิจักษ์ คงวัฒนานนท์
  • จักษุวิทยา
  • โรคจอตาและน้ำวุ้นตา
  • โรคม่านตาอักเสบ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มธุ บุษยรัตน์
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00

*หมายเหตุ : แจ้งนัดล่วงหน้าก่อนเข้าพบแพทย์