เวลาออกตรวจ
TRUE C สถาบันจอตาและม่านตาอักเสบ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พันตรี นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
  • จอตาและม่านตาอักเสบ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-17.00
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 -13.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
  • สาขาจักษุวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00

*หมายเหตุ : แจ้งนัดล่วงหน้าก่อนเข้าพบแพทย์