เวลาออกตรวจ
TRUE C
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 -13.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
  • สาขาจักษุวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00