ห้องเด็กอ่อนทารกแรกเกิด New Born

อาคาร A
Room Rates
Room Rates
700 THB/Day
Nursing Fee
700 THB/Day
Medical Fee
200 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
1,600 THB/Day
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
Rooms
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid
ราคา : 5,200 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 THB/Day
อ่านต่อ