ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid

อาคาร A
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นมอย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรศัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะ สามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์พยาบาล
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,600 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,300 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
5,200 บาท/วัน
*ราคาห้อง 5,200 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นมอย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรศัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะ สามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์พยาบาล
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องวีไอพี VIP Room
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ