ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid

อาคาร A
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นมอย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรศัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะ สามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์พยาบาล
Room Rates
Room Rates
3,600 THB/Day
Nursing Fee
1,300 THB/Day
Medical Fee
300 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
5,200 THB/Day
*ราคาห้อง 5,200 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นมอย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรศัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะ สามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์พยาบาล
Rooms
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,300 THB/Day
อ่านต่อ