ห้องไอซียู ICU

อาคาร A
Room Rates
Room Rates
2,400 THB/Day
Nursing Fee
2,400 THB/Day
Medical Fee
300 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
5,100 THB/Day
Rooms
อาคาร A
ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid
ราคา : 5,200 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเด็กอ่อนทารกแรกเกิด New Born
ราคา : 1,600 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 THB/Day
อ่านต่อ