ห้องไอซียู ICU

อาคาร A
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,400 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
2,400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าอาหาร 3 มื้อ 630 บาท/วัน
ราคารวม
5,100 บาท/วัน
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องวีไอพี VIP Room
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ