ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)

อาคาร A
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
Room Rates
Room Rates
1,800 THB/Day
Nursing Fee
1,300 THB/Day
Medical Fee
200 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
3,300 THB/Day
*ราคาห้อง 3,300 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
Rooms
อาคาร A
ห้องรอคลอด Pre-Labour Room (สำหรับ 5 ชั่วโมง)
ราคา : 1,100 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเด็กอ่อนทารกแรกเกิด New Born
ราคา : 1,600 THB/Day
อ่านต่อ