ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid

อาคาร A
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,300 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,300 บาท/วัน
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ