ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid

อาคาร A
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
Room Rates
Room Rates
1,800 THB/Day
Nursing Fee
1,300 THB/Day
Medical Fee
200 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
3,300 THB/Day
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
Additional Services
Free Wifi
บริการน้ำอัดลม , น้ำส้ม ,นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
Rooms
อาคาร A
ห้องรอคลอด Pre-Labour Room (สำหรับ 5 ชั่วโมง)
ราคา : 1,100 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 THB/Day
อ่านต่อ