ห้องรอคลอด Pre-Labour Room (สำหรับ 5 ชั่วโมง)

อาคาร A
Room Rates
Room Rates
600 THB/Day
Nursing Fee
400 THB/Day
Medical Fee
100 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Choosee meal
- 0 THB/Day
Total
1,100 THB/Day
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
Rooms
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเด็กอ่อนทารกแรกเกิด New Born
ราคา : 1,600 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 THB/Day
อ่านต่อ