โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567

โรค มือ เท้า ปาก จากเชื้อ อีวี 71

โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Disease เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน☔️มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอ็นเทอโร และแค็กซอกกี้ ทำให้มีอาการเป็นไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว

💉การฉีดวัคซีนสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอ็นโทไวรัส 71 หรือ EV 71  ที่เป็นเชื้อสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะ’สมองอักเสบ’หรือ’กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ’ ในบางรายรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

  • ฉีดได้ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
  • ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน

 

อย่างไรก็ตามโรคมือ เท้า ปาก ยังสามารถเกิดจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ ได้อีก เพื่อเป็นการป้องกันผู้ปกครองควรสอนเด็ก ๆ ให้หมั่นล้างมือ ไม่เอามือเข้าปากหรือจมูก 👃🏻และควรทำความสะอาดของเล่นอยู่สม่ำเสมอ เมื่อพบเด็กป่วยควรแยกตัวเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยความห่วงใยจาก #โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  🏥

 

หมายเหตุ

-ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.

-ราคานี้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น


ราคา   6,200   บาทSHARE
Recommened Program & Packages