โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพตาทั่วไป

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาทั่วไป

1.ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

2.ตรวจวัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง , ดัชนีมวลกาย

3.ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)

4.ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

5.ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)

6.คัดกรองต้อกระจก

7.คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม , ต้อเนื้อ


ราคา   990   บาท


ไม่รวมค่าหยอดยาขยายาม่านตา เพื่อคัดกรองโรคทางตา เช่น จุดดำลอยไปมา , จอตาเสื่อม , รอยฉีกขาดที่จอตา โรคทางหลอดเลือดของจอตา เช่น เบาหวานจอตา
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจแนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
950 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,300 ฿