โปรแกรมตรวจหาเชื้อ+ภูมิคุ้มกัน ไวรัสตับอักเสบ บี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจหาเชื้อ+ภูมิคุ้มกัน ไวรัสตับอักเสบ บี

รายการตรวจ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
2.ตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร, น้ำหนัก-วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (BMI)
3.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
4.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti-HBs)
5.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี (Anti-HBC lgG)

 

โปรแกรมดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนราคา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


ราคา   1,500   บาท


*หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว​
2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากพบอาการผิดปกติ​​
3. ระยะเวลาที่ขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเวชภัณฑ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนราคา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

SHARE