โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบสืบพันธ์ุสตรี P.4

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบสืบพันธ์ุสตรี

รายการตรวจ

1.ตรวจร่างกายโดยสูตินารีแพทย์

2.ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างเพื่อดูอวัยวะสืบพันธ์ุในอุ้งเชิงกราน (Ultrasound Lower Abdomen)

3.ตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์

4.ตรวจมะเร็งเต้านม(Digital Mammogram + Ultrasound Breasts)

5.ตรวจมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep)ร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส (HPV)

 


ราคา   5,500   บาท


หมายเหตุ  

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว **กรณีคนไข้ศัลยกรรมเสริมหน้าอก (ตามเงื่อนไข รพ.)
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 –  31 ธันวาคม 2567
  4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด
ราคา
49,900 ฿