โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย )

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

 

 

รายการตรวจ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

3.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)

4.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)

5.ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

6.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

7.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)

8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti HBs) หรือ (HBs Ab)

9.ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

 


ราคา   2,300   บาท


 

 
*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็คเกจคลอดบุตร
แพ็คเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
30,000 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCV13 แบบ 4 เข็ม
ราคา
11,900 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCA 13 แบบ 3 เข็ม
ราคา
8,100 ฿