โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน A (หญิง+ชาย)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

รายการตรวจสุขภาพชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

3.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)

4.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)

5.ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

6.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

7.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)

8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti HBs) หรือ (HBs Ab)

9.ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

รายการตรวจสุขภาพหญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

3.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)

4.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)

5.ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

6.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

7.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)

8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti HBs) หรือ (HBs Ab)

9.ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

10.ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG)

 


หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค 65 – 31 ธ.ค. 67

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ราคา   4,500   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม B
ราคา
17,900 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม A
ราคา
23,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน B (หญิง+ชาย)
ราคา
6,000 ฿