โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไต ในอนาคตและเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ใครบ้างที่ต้องตรวจคัดกรองโรคไต

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
 • ปวดบริเวณไต บริเวณบั้นเอวด้านหลัง
 • ปัสสาวะเป็นฟอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • และสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

 

หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือ มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่มีอาการของโรคไตแสดง เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคไต

 

รายการตรวจ 

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)  
2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
3 ตรวจการทำงานของไต (BUN)  
4 ตรวจการทำงานของไต (GFRP Creatinine)  
5 ตรวจปัสสาวะ  (Urine analysis)  
6 การตรวจเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte (Na K Cl CO2)  
7 การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ  
8 อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ U/S KUB  
9 ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hb A1C)  

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ คัดกรองโรคไต

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 2. ดื่มน้ำเปล่าได้เท่านั้นก่อนเจาะเลือด
 3. กลั้นปัสสาวะ ให้ปวดเต็มที่ก่อนทำอัลตร้าซาวด์

ราคา   2,800   บาท


หมายเหตุ   

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว  
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ  
 3. ระยะเวลาขาย Package  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2567
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน

SHARE