โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะเรื้อรัง Premium

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567

รายการตรวจ (8 รายการ)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 3. ตรวจการทำงานของไต
 4. ตรวจการทำงานของตับ
 5. ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย
 6. ตรวจการอักเสบในร่างกาย
 7. วัดความดันตา
 8. ตรวจ MRI + MRA + MRV

ราคา   9,900   บาท


เงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ https://bit.ly/2Bc0SxM
บทความเพิ่มเติม >>  https://bit.ly/3AvV9y2

 


SHARE