โปรแกรมตรวจคัดกรอกมะเร็งเต้านม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

#มะเร็งเต้านม ระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการเจ็บ ส่วนใหญ่ถ้าเจ็บ แสดงว่าก้อนมะเร็งโตมากแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอ และ ควรตรวจเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์ ทุกๆ 1-2 ปี ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมและคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจค้นหาความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ.

 

อาการเบื้องต้น

1.คลำก้อนได้ที่เต้านมหรือใต้แขน

2.บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลือง หรือมีแผลบริเวณหัวนม

3.เต้านมมีอาการผื่นแดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม

4.มีอาการปวดบริเวณเต้านม


ราคา   2,000   บาท


หมายเหตุ  

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว**กรณีคนไข้ศัลยกรรมเสริมหน้าอก (ตามเงื่อนไข รพ.)
  2. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน 
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีคนไข้ศัลยกรรมเสริมหน้าอกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ตามเงื่อนไข รพ.)

SHARE