โปรเเกรม Skin Test 1 จุด ตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิเเพ้

ระยะเวลา : 11 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2569

โปรเเกรม Skin Test 1 จุด ตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิเเพ้

ราคา 490 บาท

 

 

* หมายเหตุ : 

1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์

2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ

3.ระยะเวลาขายโปรแกรม วันนี้ – 31 มกราคม 2569

4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ราคา   490   บาทSHARE