แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม B

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจฝากครรภ์

(ตรวจครรภ์ 9 ครั้ง)

รายการตรวจโปรแกรม B

1.ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ (PE by Obstetrician)

2.อัลตราซาวด์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Ultrasound by MFM)

3.อัลตราซาวด์ 2 มิติ (Ultrasound 2D)

4.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

5.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO)

6.ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส (VDRL)

7.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี(HBsAg)

8.ตรวจปัสสาวะ (UA)

9.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

10.ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

11.ตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ (Strip urine albumin & sugar)

12.วัคซีนบาดทะยัก (Td vaccine)

13.ยาบำรุงครรภ์ (Medicine)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.67


ราคา   17,900   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม A
ราคา
23,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน A (หญิง+ชาย)
ราคา
4,500 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน A (หญิง)
ราคา
2,600 ฿