แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม A

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจฝากครรภ์

(ตรวจครรภ์ 9 ครั้ง)

รายการตรวจโปรแกรม A

1.ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ (PE by Obstetrician)

2.อัลตราซาวด์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Ultrasound by MFM)

3.อัลตราซาวด์ 2 มิติ (Ultrasound 2D)

4.อัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D)

5.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

6.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO)

7.ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส (VDRL)

8.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี(HBsAg)

9.ตรวจปัสสาวะ (UA)

10.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

11.ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

12.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50 g. GCT)

13.ตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ (Strip urine albumin & sugar)

14.วัคซีนบาดทะยัก (Td vaccine)

15.วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP vaccine)

16.ยาบำรุงครรภ์ (Medicine)

17.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine)

ราคา 23,000 บาท

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.67


ราคา   23,000   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ โปรแกรม B
ราคา
17,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน B (หญิง+ชาย)
ราคา
6,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน A (หญิง+ชาย)
ราคา
4,500 ฿