แพ็กเกจยาฝังคุมกำเนิด และถอดยาฝังคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2567

แพ็กเกจยาฝังคุมกำเนิด 3-5 ปีและถอดยาฝังคุมกำเนิด

ป้องกันการตั้งครรภ์ได้เมื่อยังไม่พร้อม

✅ มีประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 99.7%

✅ มีบุตรได้ทันทีหลังหยุดใช้ยา

✅ ยาฝังคุมช่วยลดอาการปวดประจำเดือน

 


ราคา   7,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. โปรแกรมยาฝังคุมกำเนิด 3 ปี 7,500 บาท
2. โปรแกรมยาฝังคุมกำเนิด 5 ปี 7,500 บาท
3. โปรแกรมถอดยาฝังคุมกำเนิด 3,800 บาท

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว​
  2. ราคาแพ็กเกจดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา​
  3. ระยะการซื้อและใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 ตุลาคม 2567​
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติต้องทำหัตถการ และมีเวชภัณฑ์เพิ่มเติม​
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา เวชภัณฑ์ รายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ​​

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
38,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด
ราคา
49,900 ฿