แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ SKIN PRICK TEST (7 ชนิด)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ Skin Prick Test (7 ชนิด)

รายการตรวจ

 1. Egg White (ไข่ขาว)
 2. Egg Yolk (ไข่แดง)
 3. Peanut (ถั่ว)
 4. Shrimp (กุ้ง)
 5. Soybean (ถั่วเหลือง)
 6. Clam (หอยกาบ)
 7. Cow’s Milk (นมวัว)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการ

 • ภูมิแพ้อากาศ
 • ภาวะแพ้อาหาร
 • ผื่นแพ้ผิวหนังเรื้อรัง
 • หอบหืด

ต้องงดยาแก้แพ้อย่างน้อย 7 วัน


ราคา   1,300   บาท


หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล

SHARE
Recommened Program & Packages