แพ็กเกจตรวจหาสารก่อภูมิแพ้นมถั่วเหลือง/นมวัว

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ แพ้นมถั่วเหลือง/แพ้นมวัว SKIN PRICK TEST

ต้องงดยาแก้แพ้อย่างน้อย 7 วัน


ราคา   650   บาท


หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล

SHARE