แพ็กเกจตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก BMD คัดกรองกระดูกพรุน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

กระดูกพรุน” ปัญหาใหญ่ เป็นภัยเงียบ

เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่า เราเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ แล้วมีกระดูกหัก เมื่อมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมีโอกาสกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนถึง 40% ผู้ชายมีความเสี่ยง 10% เนื่องจากผู้หญิงมีมวลกระดูกน้อยกว่าผู้ชาย #อ่านต่อได้ที่ ➤ https://bit.ly/38i6T9Z
.

แพ็กเกจตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก BMD (Bone Mineral Density) ตรวจคัดกรองกระดูกพรุน

– ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน คือ สะโพก และกระดูกสันหลัง (Hip & Spine)
– ราคา 1,900 บาท

ราคา   1,900   บาท


หมายเหตุ  

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  3.  ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน 
  5.  เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE