วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

        คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 9 สายพันธุ์  

       วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

วัคซีนนี้สามารถป้องกันการเกิดโรคอะไรได้บ้าง?

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการเกิดโรคในผู้หญิงและผู้ชาย ดังนี้

ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 9-45 ปีผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9-45 ปี
  • มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ (จาก HPV สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)
  • การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous lesion) ของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก (จาก HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)
  • หูดหงอนไก่ (จาก HPV สายพันธุ์ 6 และ 11)
  • มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ (จาก HPV สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)
  • การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous lesion) ของมะเร็งทวารหนัก (จาก HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)
  • หูดหงอนไก่ (จาก HPV สายพันธุ์ 6 และ 11)

วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 15 ถึง 45 ปี อย่างไรก็ดี การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ( 3 เข็ม)

**แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.67


ราคา   20,800   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
38,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด
ราคา
49,900 ฿