ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ภูมิคุ้มกันขึ้นหรอไม่ ?
ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้ววันนี้
.
ราคา 1,200 บาท (ราคาค่าตรวจ ยังไม่รวมค่าแพทย์)
ทราบผลภายใน 1-2 ชั่วโมง
.
หมายเหตุ : ฉีดวัคซีนแล้ว สามารถตรวจหาภูมิได้เมื่อไหร่ ?
– >> หลังฉีดเข็มแรก : เว้นระยะห่าง 1 เดือน
– >> หลังจากฉีดครบทั้ง 2 เข็ม : เว้นระยะห่างครบ 1 เดือน

ราคา   1,200   บาทSHARE