นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
แผนกอายุรกรรมประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์