นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรม ประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม ประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์