นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
แผนกอายุรกรรม, แผนก หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.00-21.00
อังคาร
17.00-21.00
พุธ
17.00-21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์
08.00-21.00
แผนก หู คอ จมูก
จันทร์
08.00-21.00
อังคาร
17.00-21.00
พุธ
17.00-21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์
08.00-21.00
บทความที่เกี่ยวข้อง