พญ.ไพลิน อรุณโสภา
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลกลา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคที่เคยรักษา :
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
8.00-12.00
อาทิตย์
รับ Consult OPD และ IPD -Herniotomy - Orchidopexy -Appendectomy/Lab -Laparoscopic -Gastrostomy - Frenuloplasty/Frenulectomy -Abdominal Surgery - Hydrocelectomy -Circumcision -Cholecystectomy -Excisionnal/Biopsy -Trasanal pullthrough