พญ.สุกานดา เมธีไตรรัตน์
แผนกสูติ-นรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกใรครรภ์
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
15.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
อาทิตย์