พญ.ศรินยา สัมมา
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา (Pediatric Neurology)
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์