พญ.วารุณี พูลสวัสดิ์
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขารังสีวิทยา
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-16.00
อังคาร
08.00-16.00
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
08.00-16.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
บทความที่เกี่ยวข้อง