พญ.วสุนทรา กุศลมหาโชค
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 -17.00
อังคาร
08.00 -17.00
พุธ
12.00 -17.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 -17.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00 -21.00
บทความที่เกี่ยวข้อง