พญ.วลิน รุจนเวชช์
แผนก หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง