พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์-โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลึซึม (Endocrinology and Metabolism)
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-13.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์