พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค์
แผนกสูติ-นรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
.