พญ.รัศชรียา สันติเสวี
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก (Cardio Vascular Thoracic Surgery)
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์