พญ.รัชรีย์ ฐาปนกุลศักดิ์
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-16.00
อังคาร
พุธ
16.00-21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์