พญ.มุกดา ศรีหล่มสัก
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.30-12.30
อาทิตย์
แผนกจิตเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.30-12.30
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง