พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-21.00
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00