พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์เส้นเลือด
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • สาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00 - 19.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์