พญ.ปรียาภรณ์ ตั้งนิรันดร์กุล
แผนกสูติ-นรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต,เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificated of Stanford Introduction to food and health from Stanford University
  • Certificated of Nutritional and Lifestyle in pregnancy from Ludwig Maximilian University
  • Certificated of female external genital cosmetic surgery from TNC clinic
  • เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การอัลตราซาาวด์ทารกขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
.