พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง