พญ.ปณิดา โพธิตา
TRUE C สถาบันจอตาและม่านตาอักเสบ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic and Reconstructive Surgery)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง