พญ.ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีวิทยา และ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-16.00
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน