พญ.ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์
แผนกสูติ-นรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวช
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00-21.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์