พญ.ธนิตา สุขสถิตย์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00 - 21.00
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วันอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน และ ทุกวันพฤหัสบดี