พญ.ณัชศศิสม อรุณรัตนพงศ์
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
09.30-16.30
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วันอังคารแพทย์ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน : ติดต่อสอบถาม นัดหมายพบแพทย์ โทร. 02-006-8888