พญ.ณัชศศิสม อรุณรัตนพงศ์
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกจิตเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.30-12.30 วันพฤหัสบดีที่ 1
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง