พญ.คงกช วงศ์ไกรศรี
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • มะเร็งวิทยา (Oncology)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-21:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง