พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์