พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์